Robert Seals ก่อตั้ง Klean Kanteen ขึ้นในปี 2002 ด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม เขาคิดค้นต้นแบบแรกของกระติกน้ำ Klean Kanteen ออกมาจากวัสดุที่เขาหาได้จากร้านฮาร์ดแวร์ใกล้บ้าน เขาได้นำกระติกน้ำของเขาไปแบ่งปันให้กับผู้คนที่สนใจตามงานอีเวนท์ งานดนตรี และ งานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อที่หวังว่าเขาจะช่วยให้คนได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาของขยะพลาสติก ในปี 2005 ความรับผิดชอบของ Klean Kanteen ต่างๆก็ได้ตกทอดให้กับ Jeff Cresswell และ Micharl Kalberer สองพี่น้องได้ต่อยอดวิสัยทัศน์ของ Seals โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ Klean Kanteen ออกมาอีกหลากหลายรูปแบบ ในยุคนั้นคนก็เริ่มรับรู้ถึงข้อเสียต่างๆของสารพลาสติก BPA และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ และเริ่มเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ Klean Kanteen จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2008 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 1% For the Planet โดยที่จะบริจาค 1% จากการขายในทุกๆปีให้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ Klean Kanteen เองก็ได้ร่วมอยู่ในการจัดอันดับของ Certified B Corporations ด้วย

ความตั้งใจที่จะดูแลโลกของเราและตัวของลูกค้าเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับ Klean Kanteen เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและคุณภาพสูงที่สามารถใช้ได้ทั้งชีวิตแทนการใช้สิ่งของที่ใช้ได้ครั้งเดียว หากทุกๆคนหันมาใช้กระติกน้ำ แก้ว และกล่องใส่อาหารพกพาแทนการใช้พลาสติก เราก็จะสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้ - Jeff and Michelle
Shop Klean Kanteen